• Agile Scrum & agile coaching

    Op een duurzame wijze het maximale uit teams halen

    Button Text
    Button Text
  • Tim Schoonhoven

    Ik organiseer verandering

De wereld verandert constant. Dat betekent voor organisaties een andere manier van organiseren. Een manier waarbij veranderen en aanpassen in het proces zitten. De waarden en principes van agile passen hier goed bij. Ik adviseer organisaties in agile en scrum en help met de overstap naar zelfsturende teams.

Sociaal domein | Kort cyclisch en inzichtelijk werken

Wijkgerichte aanpak in het sociaal domein. Door alle veranderingen in het domein zijn er gigantisch veel partijen om mee samen te werken die allemaal hun eigen aanpak informatiesystemen hebben. Slecht gelezen en uitgevoerde plannen, wisseling van de prioriteiten: tijd voor een andere manier van werken. In 2 wijken in Nijmegen hebben we daarom pilots gedraaid met een afgeleide, op maat gemaakte manier van agile werken. Hierdoor is de samenwerking toegenomen, het inzicht vergroot en kunnen sociaal werkers beter inspelen op de veranderende prioriteiten van de wijk.

Waternet | Overstap van waterval naar agile

Waternet ging van waterval over naar agile scrum om hun digitale transitie te versnellen. Mijn eerste aanraking met agile na een aantal ervaringen met Prince2. Vanuit het programma heb ik me bezig gehouden met de inrichting van de straten en het up- en running krijgen van productowner, scrummasters en de afstemming met stakeholders hierbij.

Nijmegen the game| real life gaming concepten agile ontwikkeld en uitgerold

Game concepten ontwikkelen zijn vergelijkbaar met it ontwikkelen: het is lastig voorspellen wat wel en niet werkt en welk gedrag gebruikers gaan laten zien. Daarom past agile scrum ontzettend goed bij het maken van games. Snel waarde leveren zodat er snel feedback ontstaat waardoor je ervaringen kunt verbeteren. Met 2 teams hebben we een jaar lang met scrum gewerkt om meerdere real life ervaringen te bouwen. Ik heb daarbij de scrummasters en productowners gecoacht en begeleid.

Saxion | van een vastgelopen proces naar kort cyclische resultaten die energie geven

Ruzie, mot, bonje. 2 afdelingen konden het over en weer niet vinden met elkaar. Gebeurtenissen in het verleden leidden tot onenigheid. Lastig als je samen een product moet opleveren. Ik heb mensen van beide kanten bij elkaar in het team gezet en we zijn op een kort cyclische manier gaan bouwen aan kleine resultaten. Ondertussen  ben ik gaan coachen op samenwerking en afscheid nemen van het verleden. De nieuwe resultaten zorgden voor een andere focus en succesmomenten. Na 5 maanden kon het team samen verder bouwen.