Wat heb ik toegevoegd aan IKNL?

Allochtonen en kanker; Wie doet wat?

Voor het Integraal kankercentrum Nederland (IKNL) heb ik een congres georganiseerd rondom allochtone kankerpatiënten en de professionele netwerken rondom deze doelgroep. Doel: meer aandacht voor deze (politiek gevoelige) doelgroep. Het congres, gehouden in de St. Stevenskerk in Nijmegen, was met ruim 100 deelnemers een succes. Tijdens het congres hebben we aandacht kunnen geven aan de thema’s die van oudsher wat in de taboesfeer lagen.

  • Aandacht genereren voor de doelgroep.
  • Omgang met de politiek rondom kanker en allochtonen.
  • Bij elkaar brengen van de doelgroep en de professionele netwerken rondom de doelgroep.
  • Het op gang brengen van een dialoog rondom omgang met de doelgroep.
  • Volledige organisatie (van locatie tot communicatie) van het congres.

IKNL

Integraal Kankercentrum Nederland is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. Ons doel: de oncologische en palliatieve zorg continu te verbeteren.

IKNL benadert preventie, diagnose, behandeling, nazorg en palliatieve zorg als een keten waarin de patiënt centraal staat. Om kwalitatief goede zorg te waarborgen ontwikkelen we producten en diensten ter verbetering van de oncologische zorg, de nazorg en de palliatieve zorg, zowel voor de inhoud als de organisatie van de zorg binnen en tussen zorginstellingen. Daarnaast draagt IKNL nationaal en internationaal bij aan de beleidsvorming op het gebied van oncologische en palliatieve zorg.