• Projectmanagementmethoden

    In mijn toolbox: PRINCE2, Agile Scrum, Agile DSDM, Portfoliomanagement, projectmatig creëren

  • projectmanagement

    een project is succesvol als alle stakeholders tevreden zijn

Projectmanagement is in deze snel veranderende wereld een wezenlijk onderdeel geworden van organisaties. Projecten zijn tijdelijke organisaties binnen bedrijven en dat vraagt om extra duidelijkheid rondom samenwerking en resultaat.

Projectkompassie | Traineeship voor young professionals & portfoliomanagement

Projectkompassie staat voor projecten als kompas om je passie te vinden. Voor studenten en young professionals is PKP er om erachter te komen in welke omgeving je tot je recht komt. Voor organisaties is PKP er om sterk projectmanagement te leveren. Ik heb samen met Myrthe Westerhout een traineeship opgezet en gedraaid waarin young professionals de praktijk leren kennen, de theorie leren en leren toepassen en zich ontwikkelen als stevige professionals.

Als organisatie zijn er zoveel projecten te doen, zoveel richtingen om op te gaan. Het is belangrijk dat de initiatieven om te veranderingen in lijn zijn met de missie, visie en strategie van een organisatie. Voor Projectkompassie heb ik  deze initiatieven geoptimaliseerd en afgestemd op de richting die Projectkompassie op wilde. Hierdoor ontstond synergie tussen projecten en kregen we met minder projecten meer voor elkaar.

Saxion Hogescholen | Betere roosters voor studenten & mediation

Hogescholen hebben vaak ingewikkelde roosterprocessen. Die horen afgestemd te zijn op wat de behoeftes van studenten, maar zijn vaak onderhevig aan meerdere factoren. De beschikbaarheid van docenten en de beschikbaarheid van ruimtes bijvoorbeeld. Samen met Carien van Horne heb ik uniformiteit gebracht in het roosterproces bij verschillende academies en waste uit het roosterproces gehaald.

Soms kom je er zelf niet uit. Lastig als je een product moet maken en niet op 1 lijn zit over de werkwijze en het resultaat. Ik heb 2 afdelingen geholpen met het proces en de focus op het resultaat in plaats van de geschiedenis waardoor deadlines weer gehaald werden en de gebruikers (studenten) weer tevreden konden zijn. Hierdoor ontstond rust en ruimte om een nieuwe relatie te bouwen.

Tandem Welzijn | Praktijkontwikkeling opbouwwerk

Welzijnspartijen zijn volop in beweging in de afgelopen jaren. Grote transities in het werkveld en in de maatschappij. Tandem Welzijn was hierop geen uitzondering en had behoefte aan een nieuwe positionering van de opbouwwerkers die in de wijken actief zijn. Na veldonderzoek, talloze gesprekken met opbouwwerkers en partners heb ik samen met collega’s een nieuw profiel geschetst met handvatten voor opbouwwerkers om hun werk in te richten.

De Projectacademie| Content marketing

De Projectacademie (DPA) heeft ontzettend veel kennis in huis als het gaat om projectmanagement, projectmanagementmethodes en projecten in de praktijk. DPA wil daarbij ‘open en verbindend’ zijn naar haar omgeving. Dit is goed te bereiken met content marketing. Ik voor DPA een strategie opgesteld waarbij we online platforms inzetten om te communiceren met het netwerk van DPA. Hierdoor ontstaat meer aandacht voor DPA en haar activiteiten.

  • Ontwikkeling Content marketing strategie
  • Ontwikkeling en structurering website
  • Uitrol van content strategie