Project Description

Wat heb ik toegevoegd aan Waternet?

Ik heb bij Waternet binnen een groots programma meegewerkt aan de digitalisering van de organisatie. In het programma is voor het eerst de overstap naar Agile Scrum gemaakt. Ik heb een bijdrage geleverd aan:

  • Dataverzameling en analyse van strategische processen en koppelingen naar projecten.
  • Afstemmen van (o.a.) het projectportfolio, de schaarse resources, architectuur, business cases en de planning om op een optimale wijze doelen te bereiken.
  • Procesontwikkeling voor Portfoliomanagement in een Scrum omgeving.

Waternet

Het enige waterbedrijf in Nederland dat zich richt op de hele cyclus. We zuiveren afvalwater, maken drinkwater en houden het oppervlaktewater op peil en schoon. Dit doen we in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam.