Nijmegen

ProjectYou

,

ProjectYou

Het is de missie van ProjectYou om het talent van hoger opgeleide starters te verbinden aan relevante en actuele projecten en vraagstukken. Hiermee bieden we opdrachtgevers een aantrekkelijk alternatief op het gebied van projectmanagement, diverse vormen van onderzoek, bedrijfsanalyses, procesbegeleiding en creatieve oplossingen.

Tegelijkertijd geven we hoger opgeleide starters de kans zich verder te ontwikkelen. Dit […]

IKNL

IKNL
Integraal Kankercentrum Nederland is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. Ons doel: de oncologische en palliatieve zorg continu te verbeteren.

IKNL benadert preventie, diagnose, behandeling, nazorg en palliatieve zorg als een keten waarin de patiënt centraal staat. Om kwalitatief goede zorg te waarborgen ontwikkelen we producten en diensten ter […]