Projectmanagement methodes zijn er in overvloed. Prince2, Agile Scrum, PMbok, projectmatig creëren, Lean, TOC en waarschijnlijk nog veel meer project- en procesmanagement methodes zijn allemaal beschikbaar om veranderinitiatieven te managen. Momenteel zijn we met z’n allen aan de Lean en aan het Scrummen. Ik ben echter benieuwd wat de overeenkomst is van projectmanagement.

Waar stuurt projectmanagement op? Welke kern kunnen we eruit halen? Waar moeten, we ongeacht de methode, op letten om een goed project te draaien? Kortom: welke bezigheid leidt tot succes in het projectmanagement?

Projectmanagement

Projectsucces

Om antwoord te kunnen geven zullen we eerst naar de definitie van projectsucces moeten kijken. En dat vinden we maar wat lastig die definitie. Intuïtief snappen we dat ‘opleveren volgens planning, binnen budget en volgens eisen en voorwaarden’ misschien wat te technisch ingestoken is. Teun van Aken kwam in 1996 al tot een meer holistische definitie:

Projectsucces is de mate waarin het projectresultaat betrokken actoren tevreden stelt.

Het maakt van projectmanagers meer ‘omgevingmanagers’ en dat is belangrijk voor ons begrip van projectmanagement.

Projectmanagement verschilt ten opzichte van ‘Business as Usual’ (de lijn) voornamelijk in de afwezigheid van een tastbaar product of proces. Anders gezegd: projecten beginnen met een concept terwijl een lijnactiviteit al tastbare resultaten heeft. Oftewel: er is ervaring in de lijnactiviteiten.

Betekenis/doel 

Als we kijken naar de motivatie van mensen om te werken en we kijken naar het plezier wat mensen ondervinden in ‘arbeid’, dan zit dat vooral in betekenisvol bezig zijn:

<iframe width="669" height="376" src="https://www Read More Here.youtube.com/embed/5aH2Ppjpcho?feature=oembed” frameborder=”0″ allowfullscreen>

Mensen willen betekenis hebben in hun werk en werkzaamheden. Het werk wat mensen doen moet bijdragen aan een (enigszins) belangrijk doel. Wanneer we een inspanning moeten leveren om iets te bereiken,hebben we meer betrokkenheid bij het resultaat. Als we deze gedachte combineren met het besef dat projecten starten als ideeën en concepten die nog niet of nauwelijks gemanifesteerd zijn, komen we dichter bij de kern van goed projectmanagement.

Goed projectmanagement

In goed projectmanagement besteden we veel aandacht in het creëren van een gedeeld beeld van het resultaat wat we willen bereiken. We zorgen dat de stakeholders constant op de hoogte zijn van de status van het project. We betrekken onze omgeving dus zo vaak mogelijk bij het bereiken van het resultaat waardoor we het tastbaar maken.

Manifestatie van het idee/concept is hier het doel. Bij een tastbaar project krijgen stakeholders de kans om verandering, problemen, vooruitgang en resultaten te beleven. Anders gezegd: hoe tastbaarder je als projectmanager je project weet te maken en te delen, hoe meer betrokken je stakeholders zijn. Betrokken stakeholders leidt tot een groter projectsucces.